Barn Cymry Llundain am y Gemau

Ymhen chwe mis union, fe fydd Gemau Olympaidd Llundain yn dechrau'n swyddogol.

Fe fydd y seremoni agoriadol yn y Stadiwm Olympaidd yn nwyrain y ddinas.

Dydd Gwener fe fydd y pentre' Olympaidd yn cael ei drosglwyddo i'r trefnwyr.

Yr addewid yw bydd y Gemau yn trawsnewid rhannau o Lundain ac yn gadael gwaddol i Brydain yn gyfan.

Mae Alun Thomas wedi bod i Lundain i glywed barn rhai o'r Cymry sy'n byw yno.

Cyhoeddwyd
Is-adran
Hafan