Canolfan bwyd Cymreig newydd

Gwerthu bwydydd o safon o Gymru yw bwriad canolfan newydd Fferm Ffwrnais yn Nyffryn Conwy.

Fe fydd y ganolfan yn agor mewn ychydig fisoedd.

Mae wedi costio £6 miliwn.

Fe fydd rheolwr gyfarwyddwr y cwmni a'i dîm yn cyfarfod â chyflenwyr bwyd lleol.

Alwen Eidda o Cywain - sef Cynllun Menter a Busnes - sydd wedi trefnu'r achlysur yng nghanolfan Glastir Llanrwst.

Adroddiad Merfyn Davies.