Gweledigaeth llywodraeth Yr Alban ar refferendwm

Fe fydd Prif Weinidog Yr Alban, Alex Salmond, yn cyhoeddi be' ydi gweledigaeth ei lywodraeth ar gyfer refferendwm ar annibyniaeth - pwnc sydd eisoes wedi corddi'r dyfroedd gwleidyddol rhwng Caeredin a Llywodraeth Prydain.

Oes 'na awydd am annibyniaeth? A fyddai pleidlais na yn ddiwedd ar yr SNP fel plaid? Be' yn union fydd geiriad y cwestiwn neu gwestiynau? Be' am effaith y drafodaeth ar wleidyddiaeth Cymru?

Mae 'na ddigon i'w drafod cyn ac wedi'r cyhoeddiad gan Mr Salmond ddydd Mercher.

Mae Gohebydd Seneddol BBC Cymru, Owain Clarke, wedi bod yn pwyso a mesur barn pobl mewn gwahanol rannau o'r Alban am y syniad o annibyniaeth.

Cyhoeddwyd
Is-adran
Hafan