Trafod cynlluniau'r Urdd am y ddegawd nesaf

Garry Owen yn holi Efa Gruffudd Jones, Prif Weithredwr Urdd Gobaith Cymru am gynlluniau "uchelgeisiol" y mudiad am y 10 mlynedd nesaf.

Cyhoeddwyd
Is-adran
Hafan