Amcanion newydd wrth ddathlu'r 90

Penodi swyddog ieuenctid ym mhob rhanbarth, dyblu nifer y swyddogion chwaraeon a nifer y clybiau chwaraeon, a denu 10,000 yn rhagor o blant i gystadlu ar lefel lleol yn Eisteddfod yr Urdd.

Dyna nod Urdd Gobaith Cymru wrth nodi ei phen-blwydd yn 90 oed yr wythnos hon.

Mae'r Prif Weithredwr, Efa Gruffudd Jones, wedi cyhoeddi dogfen sy'n amlinellu gweledigaeth yr Urdd ar gyfer y 10 mlynedd nesaf.

Adroddiad Iola Wyn.