Ehangu llwybrau beics yng Ngwynedd

Cwta bum mis cyn y bydd Eisteddfod yr Urdd yn cael ei chynnal yn Eryri.

Safle Glynllifon sydd wedi ei ddewis.

Yr wythnos yma mae'r gwaith wedi dechrau i greu llwybr beics i'r Maes.

Mae 'na lwybr beics yn barod yn cysylltu Llanaelhaearn ag Aberdesach.

Nawr mae Cyngor Gwynedd yn ymestyn y cynllun i greu rhwydwaith helaeth o lwybrau beics.

Adroddiad Alun Rhys.