Oedi cyn codi pont newydd

Fydd cynllun uchelgeisiol i godi pontydd newydd dros aber Afon Dwyryd ym Meirionnydd ddim yn dechrau eleni fel y bwriadwyd yn wreiddiol.

Mae'n debyg na fydd y gwaith - sydd werth £20 miliwn - yn dechrau tan fis Ionawr 2013.

Mae'r bont bresennol yn 150 oed a does dim modd i lorïau, bysus na'r gwasanaeth tân ei defnyddio, sy'n golygu taith ychwanegol o wyth milltir drwy Faentwrog.

Y bwriad yw codi pont newydd ar gyfer rheilffordd y Cambrian, ynghyd â phont arall ar gyfer cerbydau a cherddwyr.

Adroddiad Alun Rhys.