Gwasanaeth unigryw cardiau Dwynwen

Ydych chi yn berson rhamantus, yn byw yng Ngwynedd ac yn awyddus i ddanfon cerdyn i'ch cariad ar ddydd Santes Dwynwen eleni?

Os ydi'r tywydd yn rhy oer i chi fynd allan i chwilio am gerdyn yna mae 'na wasanaeth unigryw ar gael.

Gwen Lasarus, Hyrwyddwr Llenyddiaeth Gwynedd sy'n ei gynnig.

Merfyn Davies fu'n cael gair â hi.

Cyhoeddwyd
Is-adran
Hafan