Cwestiynau cyfansoddiadol mawr

Mae'r wythnos ddiwethaf wedi bod yn un llawn tenshiwn ar y llwyfan gwleidyddol rhwng arweinydd yr SNP Aled Salmond ac arweinwyr y tair prif blaid yn San Steffan.

Mae'r Athro Richard Wyn Jones o Ganolfan Llywodraethiant Cymru yn cydnabod fod 'na gwestiynau cyfansoddiadol mawr yn y fantol.

Nia Thomas fu'n ei holi.

Cyhoeddwyd
Is-adran
Hafan