Apêl Y Gleision yn anelu am y £1 miliwn

Mae'r gronfa gafodd ei sefydlu i helpu teuluoedd y pedwar dyn fu farw yng nglofa'r Gleision yng Nghwm Tawe fis Medi bron â chyrraedd £1 miliwn.

Y disgwyl yw y bydd y cyfanswm wedi croesi'r £1 miliwn erbyn i'r gronfa gau ymhen ychydig fisoedd.

Dros y misoedd diwethaf mae'r ymddiriedolwyr wedi derbyn rhoddion o bedwar ban byd, yn enwedig o'r gwledydd hynny sydd â thraddodiad glofaol fel Seland Newydd a Chile.

Yn ôl un o'r ymddiriedolwyr y gronfa, Archesgob Cymru y Dr Barry Morgan, mae'r modd y mae pobl wedi ymateb i'r drychineb wedi bod yn rhyfeddol.

Bu Alun Thomas yn holi dirprwy faer tre Pontardawe, Huw Evans.

Cyhoeddwyd
Is-adran
Hafan