Gobaith denu ffilm enfawr i'r Bannau

Mae 'na dipyn o ddyfalu a chynnwrf yn ardaloedd Myddfai, Llangadog, a Llanddeusant yng ngorllewin sir Gaerfyrddin wrth iddi ddod i'r amlwg y gallai ffilm sylweddol ei maint gael ei lleoli yn yr ardal.

Mae uned gynhyrchu wedi gofyn am ganiatâad i ffilmio ar Fynydd y Llan yn y Mynydd Du, ar dir sy'n cael ei reoli gan Barc Cenedlaethol Bannau Brycheiniog.

Dydd Iau mae disgwyl i swyddogion cynllunio'r parc gyflwyno'u hargymhellion.

Adroddiad Iola Wyn.

Cyhoeddwyd
Is-adran
Hafan