Steven Shingler i gynrychioli Cymru yn unig

Cyhoeddodd Y Bwrdd Rygbi Rhyngwladol nad ydi Steven Shingler yn gymwys i gynrychioli'r Alban.

Dros Gymru yn unig gaiff o chwarae oherwydd ei fod o wedi chwarae i dîm Cymru dan 20 oed y tymor diwetha' - ail dîm Cymru yn ôl y Bwrdd.

Ond mae Undeb Yr Alban yn bwriadu gofyn i'r Bwrdd ail-ystyried eu penderfyniad.

Cyn-flaenwr rheng ôl Cymru, Emyr Lewis, sy'n ymateb.