Croeso i'r Meuryn newydd

Yn Nhanygroes, Ceredigion, y dechreuodd y Prifardd Ceri Wyn Jones ar ei waith fel Meuryn newydd cyfres Talwrn y Beirdd ar Radio Cymru.

Ac yntau'n olynu Gerallt Lloyd Owen, a fu wrth y llyw am 30 mlynedd, fe deithiodd pobl o bell ac agos i glywed ei sylwadau.

Bydd yr ornest gyntaf i'w chlywed ar Radio Cymru nos Sul am 6.45pm.

Iola Wyn fu'n gwrando ar y cystadlu rhwng timau Crannog a Thanygroes.

Cyhoeddwyd
Is-adran
Hafan