Adfywio pentref glan môr

Mae newidiadau mawr ar y gorwel mewn pentre' glan môr yn Sir Gaerfyrddin sy'n enwog am ymdrechion i dorri record cyflymdra ceir y byd .

Bydd £500,000 yn cael ei wario i adeiladu promenâd newydd ym Mhentywyn.

Mae Cyngor Sir Caerfyrddin yn gobeithio bydd hyn yn help i ddod a mwy o ymwelwyr i'r ardal.

Adroddiad Aled Scourfield

Cyhoeddwyd
Is-adran
Hafan