Pentref yn gartref i'r Eisteddfod?

Fe fydd Eisteddfod yr Urdd yn dychwelyd i Feirionnydd yn 2014.

Un o'r ardaloedd sydd am groesawu'r ŵyl yw pentref Llanuwchllyn ger Y Bala.

Mae'r cyngor cymuned am ddefnyddio'r pentref fel rhan o'r maes.

Y manylion gan Sian Elin Dafydd.