Faint sy'n ailgylchu denydd Nadolig?

Nos Ystwyll ar Ionawr 6 yw'r adeg traddodiadol i dynnu'r goeden a'r addurniadau Nadolig i lawr.

Hynny yw os nad ydych chi wedi gwneud eisoes.

Yn amserol felly mae cyngor un mudiad amgylcheddol yn annog pobl i feddwl yn ofalus be' yn union gaiff eu hailgylchu, eu gwerthu, eu trwsio neu gyfnewid yn hytrach na'u rhoi yn y bin sbwriel.

Rhian Price fu'n casglu ymateb pobl Llanrwst.

Cyhoeddwyd
Is-adran
Hafan