Iaith y meysydd chwarae

Yn ystod 2010 fe godwyd ffrae ynglyn â'r Gymraeg ar y cae rygbi.

Wrth i'r Scarlets herio Leinster fe'r dyfarnwr Nigel Owens yn siarad Cymraeg gyda rhai o'r chwaraewyr.

Yn ystod y flwyddyn yma fe wnaeth hyn godi gwrychyn y sylwebydd Jonathan Davies ar raglen Scrum Five.

Unwaith eto ddydd Llun wrth ddyfarnu'r gêm rhwng y Gweilch a'r Scarlets roedd Nigel Owens i'w glywed yn siarad Cymraeg.

Ym mha iaith ddylai plant a phobl ifanc fod yn cyfathrebu ar y meysydd chwarae?

Fe aeth Stephen Hughes i glywed y farn yn Ysgol Gyfun Gymraeg Bryn Tawe yn Abertawe gan ddechrau gyda rhai o ddisgyblion blwyddyn 10 Ceridwen, Cellan ac Emyr.

Cyhoeddwyd
Is-adran
Hafan