Gwerth i gynnal Gemau'r Gymanwlad?

Ymhen ychydig fisoedd mi fydd llygaid y byd ar Lundain ar gyfer y Gemau Olympaidd.

Ond ydi hi'n bryd i Gymru ystyried cynnal digwyddiad tebyg?

Mae Llywodraeth Cymru a Chyngor Dinas Caerdydd wedi cadarnhau wrth y Post Cynta eu bod nhw'n cydweithio ar gloriannu gwerth gwneud cais i gynnal Gemau'r Gymanwlad.

Adroddiad David Grundy.