Siopau ar y we neu yn y siop?

Dim ond ychydig ddyddiau sydd ar ôl i orffen eich siopa Nadolig ar y stryd fawr.

Ond efallai mai dewis y we yr ydach chi a'ch bod wedi bod yn drefnus ac wedi cwblhau'r siopa.

Mae gwariant wythnosol ar y we wedi codi i £789 miliwn.

Gyda thridiau i fynd a oes modd curo'r wefr o grwydro'r stryd fawr?

Catrin Heledd fu'n ymchwilio.

Cyhoeddwyd
Is-adran
Hafan