Angen teclyn newydd i ladd tyrcwn yn 2013

Yn ystod y deuddeg mis nesaf, bydd angen i rai bridwyr tyrcwn a gwyddau brynu teclyn newydd i ladd yr adar.

Ym mis Ionawr 2013, mae rheolau newydd Ewropeaidd yn dod i rym sy'n golygu na fydd modd difa aderyn a theclyn lladd traddodiadol os ydy'r anifail yn pwyso dros bum cilogram.

Yn hytrach bydd angen defnyddio gwn llonyddu sy'n costio rhai cannoedd o bunnau.

Ond fel y clywodd Iola Wyn, wrth iddi ymweld â fferm dyrcwn ym Mlaenffos Sir Benfro, prin yw'r ffermwyr yng Nghymru sydd heb ynnau o'r fath yn barod.

Cyhoeddwyd
Is-adran
Hafan