Help i'r henoed

Mae un o gapeli ardal Dinbych yn cynnig gwasanaeth sydd yn cael ei ystyried yn enghraifft wych o sut mae gofalu am yr henoed yn ein cymunedau.

Unwaith yr wythnos mae gwirfoddolwyr yn cynnig pryd o fwyd, a gweithgareddau yng nghapel Waengoleugoed ger Tremeirchion, i nifer o henoed sy`n byw yn annibynnol .

Yn ôl y trefnwyr mae`r fenter yn arbed miloedd i`r gwasanaethau cymdeithasol.

Cyhoeddwyd
Is-adran
Hafan