Effaith diweithdra ar dref y llechi

Y byd gwaith gafodd sylw taith Post Cyntaf Gwylio'r Gwario wrth iddyn nhw ymweld â Blaenau Ffestiniog ddydd Mercher.

Ond pa mor hawdd ydi canfod swyddi a pha fath o swyddi sydd ar gael mewn ardal fel hon oedd mor ddibynnol ar y diwydiant llechi ar un cyfnod.

Mae 'na bron i 3,000 o bobl o oed gwaith yn byw yn ardal y Blaenau ac o'r rhai hynny mae 131 (4%) yn chwilio am waith.

Llŷr Edwards gafodd sgwrs gydag Yvonne Hughes o'r Ganolfan Byd Gwaith ym Mhorthmadog.