Y wasgfa economaidd ar un teulu

Sut effaith mae'r wasgfa ariannol yn ei chael ar deuluoedd cyffredin?

Mae'r Post Cyntaf wedi clywed gan un teulu sy'n byw yn Felinfach.

Mae Gary Jones yn gweithio yn ffatri Sensient Flavours yn Felinfach ac mae ei wraig Elin yn gynorthwyydd dysgu yn Ysgol Llambed.

Mae ganddyn nhw ddwy ferch, Mared sy'n 13 oed a Llio sy'n 11 oed.

Rhyngddyn nhw maen nhw'n ennill oddeutu £30,000 y flwyddyn ac fel llawer i deulu arall maen nhw wedi gweld y blynyddoedd diwethaf yn gynyddol heriol yn ariannol.

Cyhoeddwyd
Is-adran
Hafan