Yw y fasged siopa'n ddrytach?

Un peth sy'n taro poced pob un ohonom ni yw chwyddiant.

Dros y misoedd diwethaf rydym wedi bod yn cadw llygad ar y cynnydd mewn chwyddiant trwy edrych ar brisiau rhai nwyddau bob dydd yn siopau'r stryd fawr.

Craig Duggan sydd wedi bod yn siopa yn Aberystwyth i weld faint o wahaniaeth oedd 'na yn y prisiau ers iddo brynu ei fasged ddiwetha' o nwyddau yno ym mis Awst.

Cyhoeddwyd
Is-adran
Hafan