Pryder am ddyfodol cwmniau solar

Ers canol nos nos Sul mae'r taliadau am gynhyrchu ynni o baneli solar wedi cael eu haneru.

Mae rhai cwmnïau yn dweud bydd hynny yn arwain at ddiswyddo gweithwyr.

Cafodd y cynllun ei sefydlu i annog perchnogion tai a chwmnïau i gynhyrchu ynni o wynt neu'r haul.

Ond mae dau gwmni Cymreig wedi dweud wrth BBC Cymru, y bydden nhw'n gorfod diswyddo gweithwyr ac y bydd eu busnesau nhw yn crebachu yn sgil y gostyngiad yn y taliadau.

Nia Thomas fu'n holi Gohebydd Amgylchedd BBC Cymru Iolo ap Dafydd.