Pryder dyfodol cerddoriaeth gyfoes Gymraeg

Mae cerddoriaeth gyfoes Gymraeg wedi colli cyfeiriad.

Dyna honiad rhai o hoelion wyth y diwydiant ar raglen Manylu BBC Radio Cymru nos Lun Rhagfyr 5.

Gyda rhai a fu'n ennill bywoliaeth wrth greu cerddoriaeth bellach wedi cael gwaith arall - maen nhw'n amau oes 'na ddyfodol i ganu pop Cymraeg ar lefel broffesiynol.

Tra bod rhai yn beio newidiadau yn y system o dalu arian hawlfraint i gerddorion am y sefyllfa, mae eraill yn credu fod 'na broblemau dyfnach o fewn y byd pop.

Adroddiad Alwen Williams.

Cyhoeddwyd
Is-adran
Hafan