Adoption Ul yn galw am un asiantaeth fabwysiadu i Gymru

Wrth ddathlu 40 mlynedd o waith mae Adoption UK wedi dweud wrth BBC Cymru bod yn rhaid bellach ystyried un asiantaeth fabwysiadu ar gyfer Cymru gyfan.

Ar hyn o bryd mae 'na 24 o wahanol asiantaethau yn gwneud y gwaith.

Mae Adoption UK yn rhoi cefnogaeth a gwybodaeth i gyplau sydd am gynnig cartre' i blant difreintiedig o Gymru ac o dramor.

Mae Paul a Sarah Elliot o Benylan, Caerdydd, wedi mabwysiadu Harry o Kazagstan ers blwyddyn.

Paul sy'n rhannu profiadau'r teulu wrth iddyn nhw fynd drwy'r broses o fabwysiadu am y tro cynta'.

Cyhoeddwyd
Is-adran
Hafan