Angen cysondeb i daclo bwlio ar y we

Does 'na ddim cysondeb yn y modd mae ysgolion Cymru yn gweithredu'r canllawiau newydd a gafodd ei chyflwyno gan Llywodraeth Cymru ym mis Hydref i daclo bwlio ar y we, yn ôl elusen Barnardos.

Yn ôl y llywodraeth, mae eu canllawiau - Parchu Eraill - yn rhoi cyngor i ysgolion ar sut i atal ac ymateb i'r math yma o fwlio.

Ond mae'r elusen yn gofyn i Estyn, y corff sy'n arolygu addysg yng Nghymru, wneud mwy er mwyn i helpu'r ysgolion gadw at y canllawiau. .

Adroddiad Steffan Powell.

Cyhoeddwyd
Is-adran
Hafan