Cymorth cyngherddau at apeliadau rhyngwladol

Mae'r elusen Action Aid wedi lansio ymgyrch i hwyluso'r traddodiad o gynnal cyngherddau i hel arian at argyfyngau rhyngwladol.

Mae'r DJ Huw Stephens yn gefnogol o'r prosiect newydd sydd am roi cyngor a chymorth i hyrwyddwyr gigs, boed yn rhai mawr neu fach, er mwyn iddyn nhw hel arian at yr achos da cyn gynted ac sy'n bosib.

Nia Thomas sy'n trafod y cynllun gyda Huw Stephens.

Cyhoeddwyd
Is-adran
Hafan