Apelio yn erbyn gwrthod codi fflatiau yn Llan Ffestiniog

Mae Cymdeithas Tai Eryri yn apelio yn erbyn penderfyniad gan Awdurdod Parc Genedlaethol Eryri yn erbyn cais i adeiladu 32 o fflatiau gofal yn Llan Ffestiniog.

Mae rhai trigolion lleol wedi dangos gwrthwynebiad i'r prosiect oherwydd y lleoliad.

Mae pryderon na fydd yn gyfleus i drigolion hŷn y fflatiau gyrraedd y siopau a chyfleusterau eraill.

Nid yw Cymdeithas Tai Eryri yn cytuno â'r honiadau yma.

Adroddiad Llŷr Edwards.

Cyhoeddwyd
Is-adran
Hafan