Neuadd Dwyfor yn 100 oed

Mae Neuadd Dwyfor ym Mhwllheli wedi bod yn dangos ffilmiau ers 1911, ac er mwyn dathlu'r canmlwyddiant, cafwyd noson arbennig ei threfnu i ail-ddangos y ffilmiau cynnar.

Y ffilm hynaf a ddangoswyd oedd un am hedfan awyren ger Pwllheli, a chafodd ei greu yn 1911.

Roedd cyfle hefyd i weld Y Chwarelwr, y ffilm gyntaf wedi ei leisio yn y Gymraeg.

Adroddiad gan Merfyn Davies.

Cyhoeddwyd
Is-adran
Hafan