Ymateb cyn-hyfforddwr Dai Greene

Yn ôl yr athletwr Dai Greene does 'na ddim lle i bêl-droed yn y Gemau Olympaidd.

Er nad yw'r pencampwr byd yn erbyn chwaraewyr o Gymru yn cynrychioli tîm Prydain, mae'n gobeithio na fydd y tîm yn tynnu sylw oddi ar yr holl athletwyr sydd wedi bod yn hyfforddi'n galed am bedair blynedd er mwyn gwireddu breuddwyd a chyrraedd y Gemau.

Mae Greene yn bencampwr y byd yn ras 400 metr dros y clwydi ac yn un o brif obeithio Cymru a Phrydain am fedal yn Llundain y flwyddyn nesaf.

Fe ddewisodd athletau dros bêl-droed ar ôl gwrthod cytundeb gyda thîm ieuenctid Abertawe.

Bethan Clement gafodd ymateb cyn-hyfforddwr athletau Greene, Wyn Leyshon.