Ad-drefnu addysg ym Mhowys

Fe fydd Cabinet Cyngor Powys yn trafod ad-drefnu addysg uwchradd yn y sir.

Sut ac ymhle y bydd addysg cyfrwng Cymraeg yn cael ei ddarparu i ddisgyblion ysgolion uwchradd Powys yn y dyfodol?

Dyna rai o'r penderfyniadau dadleuol fydd yn cael eu gwneud gan y cynghorwyr.

Un bwriad ydi canoli addysgu trwy gyfrwng y Gymraeg mewn ysgolion penodol.

Ond mae hynny'n golygu fod rhai ysgolion yn mynd i golli eu ffrydiau Cymraeg yn llwyr, syniad sydd wedi codi gwrychyn rhieni.

Adroddiad Craig Duggan.

Cyhoeddwyd
Is-adran
Hafan