Hwb i'r diwydiant cig o godi gwaharddiad

Fe allai'r cyfyngiadau ar gannoedd o ffermydd defaid yng Nghymru, sy'n dyddio yn ôl i drychineb niwclear Chernobyl, gael eu codi'n fuan.

Ers 1986 mae miloedd o ddefaid wedi gorfod cael eu profi am ymbelydredd cyn mynd i'r gadwyn fwyd.

Ond yn ôl yr Asiantaeth Safonau Bwyd mae profion diweddar wedi dangos fod y risg o ymbelydredd bellach yn isel iawn.

Dyna felly sydd wraidd ymgynghoriad i ofyn am farn pobl am y syniad o godi'r gwaharddiadau.

Nia Thomas fu'n trafod y sefyllfa gyda Ned Williams o fferm Yr Hendre yng Nghwm Prysor, Trawsfynydd, un o'r ffermydd oedd a'r lefelau o ymbelydredd uchaf ar ôl y trychineb a Dai Davies, Cadeirydd Hybu Cig Cymru.

Cyhoeddwyd
Is-adran
Hafan