Pryder cymuned am ddyfodol gwasanaeth bws

Dros 100 o bobl yn bresennol mewn cyfarfod nos Iau i gwyno am ddyfodol gwasanaeth bws yng Ngheredigion.

Mae'r trigolion lleol yn poeni am gynlluniau posib i gael gwared ar wasanaeth bws uniongyrchol sy'n teithio drwy Gribyn a Llanwnnen i Gaerfyrddin, Llanbedr ac Aberystwyth.

Mae gwasanaeth bws yr X40, sy'n rhan o Traws Cambria, yn dod i ben ym mis Ebrill.

Y pryder yw y bydd rhaid i bentrefwyr ddal bws arall cyn dal y prif wasanaeth newydd y T1 a fydd yn mynd o Aberystwyth i Gaerfyrddin.

Adroddiad Aled Scourfield.

Cyhoeddwyd
Is-adran
Hafan