Dyddiadur alcohol myfyriwr

Ar ddiwedd wythnos ymwybyddiaeth alcohol mae un myfyriwr o Gaerdydd wedi bod yn cadw dyddiadur.

Faint o alcohol fu Garmon Rhys yn ei yfed mewn wythnos?

Mae'r meddyg teulu Catrin Ellis Williams yn ymateb i'r dyddiadur.

Cyhoeddwyd
Is-adran
Hafan