Rheswm actor dros gefnogi apêl

Fe wnaeth Yr Ymddiriedolaeth Genedlaethol gyhoeddi eu bod wedi codi y £1 miliwn angenrheidiol er mwyn prynu fferm yn Eryri.

Wedi bron i wyth mis o godi arian felly mae Llyndy Isaf yn nwylo'r Ymddiriedolaeth.

Cafodd yr ymgyrch gefnogaeth tri o actorion blaenllaw Cymru, Catherine Zeta Jones, Ioan Gruffudd a Matthew Rhys.

Nia Thomas fu'n holi Matthew Rhys pam ei fod o wedi cefnogi'r ymgyrch.

Doedd ansawdd y lein ddim yn dda.