Canser: Parhau i godi arian

Mae gŵr o Rosgadfan ger Caernarfon, sydd wedi llwyddo i godi bron i £70,000 tuag at elusen ganser gan fod ei wraig yn dioddef o'r cyflwr, wedi dweud y bydd o'n parhau i godi arian er gwaetha'r ffaith ei fod wedi cael gwybod bod ganddo diwmor ar yr ymennydd a chanser yr ysgyfaint.

Wyth mlynedd yn ôl, penderfynodd Derek Thompson sefydlu cronfa yn enw ei wraig, Ann, gan ei bod hi'n dioddef o ganser y gwddf ac yn ddiweddarach o ganser y fron.

Gethin Morris Williams fu draw ar ran y Post Cynta' i glywed hanes y cwpl dewr.

Cyhoeddwyd