Pencampwriaeth ralio yn Llandudno

Mae 'na gryn edrych ymlaen yn y gogledd heddiw at gychwyn cymal olaf pencampwriaeth rali'r byd yn Llandudno.

Dyma'r tro cynta' ers pymtheng mlynedd i'r ardal lwyfannu rhan o Rali GB Cymru.

Mae Cyngor Sir Conwy ar ben eu digon ar ôl denu'r achlysur ac eisoes mae 'na dystiolaeth y bydd economi'r ardal yn elwa.

Mi fu Rhian Price yn siarad ag Emyr Hall o Gerrigydrudion, aelod o Glwb Moduro'r Bala, ar y Post Cyntaf fore Iau.

Cyhoeddwyd
Is-adran
Hafan