Gwerthu cig o Gymru ar y teledu

Wyth miliwn o gwsmeriaid, dyna faint o bobl sy'n prynu nwyddau ar QVC un o brif sianeli siopa' Prydain.

Ac amser cinio dydd Mawrth fe fydd Cig Oen Mynyddoedd Cambrian yn cael ei werthu ar y sianel am y tro cyntaf.

Y cogydd Rhodri Edwards o Ffarmers Llanfihangel y Creuddyn fydd yn coginio'r cig.

Nia Thomas fu'n ei holi.

Cyhoeddwyd
Is-adran
Hafan