Taith y ffagl Olympaidd

Mae Pwyllgor Gemau Olympaidd Llundain 2012 wedi cyhoeddi pa drefi a phentrefi fydd yn croesawu'r ffagl Olympaidd wrth iddi deithio trwy Gymru, Lloegr, Yr Alban a Gogledd Iwerddon.

Yng Nghymru, Trefynwy fydd cymal cyntaf y daith, cyn teithio i'r gorllewin, y canolbarth, y gogledd orllewin ac yna ar hyd y ffin ddwyreiniol.

Mae Porth Tywyn ger Llanelli yn un o'r trefi.

Iola Wyn gafodd yr ymateb yn Ysgol Gynradd Gymraeg Parc y Tywyn.