Brecwast busnes

Mae'r Urdd wedi cynnal brecwast arbennig er mwyn perswadio busnesau Eyri sut y bod modd iddynt elwa o ymweliad Eisteddfod yr Urdd â'r ardal y flwyddyn nesaf.

Rhian Price ynghyd â 50 o gynrychiolwyr busnesau ddaeth ynghyd yn y Ganolfan Reolaeth ym mhrifysgol Bangor.

Cyhoeddwyd