Radio'r Cymry

Mae cyfarfodydd cyhoeddus yn cael eu cynnal yr wythnos hon i drafod gorsaf radio newydd Radio'r Cymry.

Gorsaf ar y rhyngrwyd yn unig fydd hon, a dim ond ar ddydd Sul y bydd hi i'w chlywed pan fydd hi'n dechrau darlledu ar Ionawr 1, 2012.

Adroddiad Dyfan Tudur.

Cyhoeddwyd
Is-adran
Hafan