Cynghorwyr Gwynedd i drafod dyfodol Marina Pwllheli

Wedi gostyngiad mawr yn yr incwm o'r Hafan ym Mhwllheli bydd cynllun i geisio adfer y sefyllfa yn cael ei drafod gan rai o gynghorwyr Gwynedd.

Ar un adeg roedd dros 300 o bobl ar restr aros i gael angorfa yno.

Ond rwan mae yna 47 o lefydd gwag yn yr hafan.

Mae hynny golygu gostyngiad o dros £160,000 y flwyddyn i'r cyngor sir.

Mae'r adroddiad sy'n cael ei gyflwyno i fwrdd y cyngor ddydd Gwener yn ymateb uniongyrchol i bryderon a gafodd eu codi gan gyngor tref Pwllheli dri mis yn ôl.

Adroddiad Alun Rhys.

Cyhoeddwyd
Is-adran
Hafan