Profiad o weithio yn Bletchley Park yn ystod y rhyfel

Fe aeth myfyrwraig ifanc o Brifysgol Caerdydd am gyfweliad gyda'r Swyddfa Dramor 70 mlynedd yn ôl.

Cafodd Mair Russell Jones y swydd. Am bedair blynedd, tra bod yr Ail Ryfel Byd yn ei anterth, bu'n gweithio yn Bletchley Park yn helpu i ddadansoddi cudd-wybodaeth Yr Almaenwyr gan helpu ymdrech Prydain i ennill y rhyfel.

Bellach mae Mrs Jones yn 94 oed. Dim ond yn gymharol ddiweddar mae hi wedi dechrau son am ei phrofiadau.

Owain Evans fu'n ei holi gan holi i ddechrau faint oedd hi wedi ei glywed am Bletchley Park cyn mynd i weithio yno.

Cyhoeddwyd
Is-adran
Hafan