Y profiad o fyw a gweithio yn Afghanistan

Sut brofiad oedd brwydro a byw yn Afghanistan fydd yn cael ei drafod ar raglen materion cyfoes Radio Cymru Manylu.

Deng mlynedd ers dechrau'r rhyfel bydd y rhaglen yn clywed profiadau nifer o'r Cymry fu'n ymladd y Taliban ac yn gweithio ar yr ochr ddyngarol.

Adroddiad Bryn Jones.

Cyhoeddwyd
Is-adran
Hafan