Cynghorwyr Caerfyrddin yn trafod dyfodol safle hen ysbyty

Mae cynllun i godi fflatiau yn hen Ysbyty'r Priordy Caerfyrddin yn achosi pryder yn y dre'.

Cafodd yr ysbyty ei godi yn 1858.

Bu ar gau ers 15 mlynedd.

Mae 'na fwriad nawr i adeiladu 19 o fflatiau yno.

Mae 'na alw gan rai am sicrwydd y bydd y datblygwr yn gwarchod nodweddion hanesyddol yr adeilad.

Bu cynghorwyr Tre' Caerfyrddin yn trafod y cais nos Fercher.

Garry Owen sy'n holi'r cynghorydd tre' Alun Lenny.