Cynghorwyr Sir Ddinbych yn trafod torri gwair ger ffyrdd

Roedd Cyngor Sir Ddinbych yn arfer torri gwair ar ochr y ffordd ddwywaith y flwyddyn.

Erbyn hyn, maen nhw'n tacluso o amgylch cyffyrdd ac ambell dro cas yn unig yn ystod toriad cynta'r haf.

Mae 'na alw wedi bod i adfer yr hen drefn - er ei fod yn ddrytach - am fod ofnau bod ffyrdd anniben yn peryglu bywydau.

Dyna un o'r opsiynau mewn adroddiad sy'n mynd o flaen un o bwyllgorau'r cyngor ddydd Iau.

Rhian Price fu'n trafod y sefyllfa efo un o'r aelodau'r Cynghorydd Cefyn Williams.

Cyhoeddwyd
Is-adran
Hafan