Canmol twnnel wrth ddathlu'r 20

Mae'n 20 mlynedd yn union ers agor twnnel Conwy yn swyddogol.

Roedd yn torri tir newydd yn llythrennol a dyma'r twnnel cynta' o'i fath ym Mhrydain, yn cario'r A55 dan afon Conwy.

Daeth y twnnel a blynyddoedd o dagfeydd traffig yn nhre' hanesyddol Conwy i ben.

Adroddiad Rhian Price.

Cyhoeddwyd
Is-adran
Hafan