Cyngerdd i godi arian at y Gleision

Roedd rhai o sêr y West End a byd yr opera wedi dod at ei gilydd ar gyfer cyngerdd arbennig.

Yng Nghanolfan Cymry Llundain dros y penwythnos yr oedd y cyngerdd er mwyn codi arian ar gyfer apêl yng Nghymru.

Roedden nhw yno i godi arian i helpu teuluoedd y pedwar a gafodd eu lladd yn nhrasiedi Pwll Y Gleision yng Nghwm Tawe rai wythnosau'n ôl.

Adroddiad Bethan James.

Cyhoeddwyd
Is-adran
Hafan